Priser på private attester

 Attester inkl. moms  Priser
 Erklæring/sygemelding eksamen  Kr. 250,00
 Erklæring rejseafbestilling  Kr. 641,00
 Frihåndsattest  Variabel pris
 Handicapparkeringsattest  Kr. 468,75
Mulighedserklæring/sygemelding. .Kr. 550,00
   
   
   

 

Dykkerattest laves ikke i klinikken. Der henvises i stedet til Søfartslægerne  
login_eportal